Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Αποστολή


Η δημόσια έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, ο οποίος θα συνεπάγεται την λήψη κοινωνικά επώδυνων μέτρων, και τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από μια καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση με αντικυκλική και μακροπροληπτική προσέγγιση. Η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας η οποία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πάνω στον οποίο μπορεί να κτιστεί και να ευημερήσει μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομία και οι πολίτες της.


ΑΤΖΕΝΤΑ
Go
Δ
T
Τ
Π
Π
Σ
Κ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


112

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου